måndag 19 november 2012

Kursplan och kunskapskrav

På Skolforum 2012 talade vi om hur innehåll och form i våra sångtexter förhåller sig till kursplan och kunskapskrav för sfi. Se vår senaste powerpointpresentation här.
Du får även ett smakprov på några ljudfiler.
Klicka här


torsdag 27 september 2012

Skolforum 2012

Onsdagen den 31 oktober berättar vi om boken och vårt arbetssätt, på Språk, läs- och skrivtorget (Skolforum) kl. 10:30-10:50.

måndag 17 september 2012

Presentation

En presentation i powerpoint, som användes i vår föreläsning på Skolforum 2011.

Klicka här

B-uppsats

Karin Widdas har skrivit en uppsats, vid Stockholms universitet 2012, med titeln Sångens kraft i språkundervisningen; Om hur sång kan förstärka språkinlärning.

Klicka här

Symposium 2012

Du träffar oss vid Hallgren & Fallgrens monter på Symposium 2012, som anordnads av Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet den 4-5 oktober.
Klicka här

Eskilstuna kommun